ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ผู้มีความประสงค์สามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://www.ttsf.or.th ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1