ขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรม“Bike for mom” ปั่นเพื่อแม่

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for mom” ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1