ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงกายกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงกายกรรม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (139) Image (140) Image (141)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1