สพฐ.ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่องการเมืองไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการสัมมนาการเมืองการปกครองของไทย ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวายุภักดิ์ ๕-๖ โรงแรมเซนต์ทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สอบถามโทร ๐๒- ๒๘๘ ๕๖๓๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1