ขอแจ้งการปรับปรุงโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพานิชย์

จังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งการปรับปรุงโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพานิชย์ โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์จะติดต่อ สามารถส่งหนังสือโดยตรง ได้ที่สำนักงานพานิชย์จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถติดตามดูโครงสร้างการบริหารงานตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (138)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1