วันสถาปนาครอบรอบ ๒๕ ปี กก.ตชด.12

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาครอบรอบ ๒๕ ปี ณ กองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี สิงห์ สิงหเสนี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

11853926_505165002998204_1762591270_n 11855461_505174642997240_1573651683_n 11857492_505165012998203_168955956_n 11868811_505172689664102_652420871_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา