พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ”เสมาคุณธรรม”ประจำปี 2557ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีคณะครูโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

“เสมาคุณธรรม” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต1

วันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม  2557

IMG_5981IMG_5967IMG_5973IMG_5972IMG_5971IMG_5974IMG_5986IMG_5959

 

ติดต่อเรา