โรงเรียนบ้านเขาสามสิบจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ร่วมกันถวายพระพรโดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร  มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  การแสดงและแข่งขันร้องเพลงวันแม่  และการมอบดอกมะลิให้แม่  ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วันชาติ  วนิชชากร        ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา