จุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ๕๘

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครบรอบพระชนมายุ ๘๓ พรรษา ณ หอประชุมปางสีดา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

IMG_0042 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0052 IMG_0056 IMG_0058 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0064 IMG_0071 IMG_0078 IMG_0080 IMG_0082 IMG_0087 IMG_0090 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0118 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0123

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/ กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1