จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมมีดังนี้

 1. ลงทะเบียน
 2. ใส่บาตร
 3. ถวายภัตตาหารเช้า
 4. ตัวแทนนักเรียนอ่านเรียงความเรื่องแม่
 5. มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 6. รับประทานอาหารร่วมกัน
 7. กิจกรรมลงนามถวายพระพร
 8. กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธาน
 9. ประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • การแสดงของนักเรียน
 • เปิดกรวย
 • ตัวแทนแม่อ่านกลอน
 • มอบของที่ระลึกให้ตัวแทนแม่
 • พิธีไหว้แม่
 • ถ่ายภาพร่วมกัน
  MOM1 MOM2 MOM3 MOM4 MOM5 MOM6 MOM7 MOM8 MOM9 MOM10 MOM11 MOM12 MOM13 MOM14 MOM15 MOM16 MOM17 MOM18 MOM19 MOM20 MOM21 MOM22 MOM23 MOM24 MOM25 MOM26 MOM27 MOM28 MOM29 MOM30 MOM31 MOM32 MOM33 MOM34 MOM35 MOM36 MOM37 MOM38 MOM39 MOM40 MOM41 MOM42 MOM43 MOM44 MOM45 MOM46 MOM47 MOM48 MOM49 MOM50 MOM51 MOM52 MOM53 MOM54 MOM55 MOM56 MOM57 MOM58 MOM59 MOM60 MOM61
ติดต่อเรา