โครงการอบรมเยาวชน”ค่ายพุทธจริยธรรม” ณ หอประชุม วันที่ 11-13 สิงหาคม 2558

โครงการอบรมเยาวชน

“ค่ายพุทธจริยธรรม”

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2558

และงานแสดงมุทิตาจิต

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สก.เขต1

ณ หอประชุม

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2558

100010011003

1004100210051006

ติดต่อ สพป.สก.1