วันแม่แห่งชาติ 58

โรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558  โดยมี นายกล่ำ  หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ในวัน อังคารที่  11  สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านซับมะนาว เวลา 09.00 น. 

wanmae
wanmae1

wanmae2

wanmae3

wanmae4

ติดต่อเรา