ประชุมสมาชิกสหกรณ์

โรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในจุดประสงค์ของทางสหกรณ์ ในวันที่ จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซับมะนาว

sahakorn

ติดต่อ สพป.สก.1