ร่วมกิจกรรมอาเซียน

โรงเรียนบ้านซับมะนาว เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน ณ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบสื่ออาเซียนจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

page

page2

page3

page4

page5

page6

page7

ติดต่อ สพป.สก.1