กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถประจำปี  2558  โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรซึ่งนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครู  ร่วมทำบุญในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายพระพร  มีการแสดงถวายพระพรของนักเรียน  พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนดีเด่นและแม่ดีเด่น  รวมถึงกาารมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติในปีนี้ด้วย ซึ่งนอกจากผู้ปกครองจะได้ร่วมกิจกรรมแล้ว  ยังได้ร่วมชมนิทรรศการจากผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสนี้ด้วย

ติดต่อเรา