พาแม่ดำนา

11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ขอขมา และไหว้แม่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทางโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวได้ไปร่วมกิจกรรม “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ.สวนของพ่อ โดยมีนายอำเภอเมืองสระแก้วมาเป็นประธานในพิธี

page page2 page3 page4 page5

ติดต่อ สพป.สก.1