กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันอังคาร  ที่ 11 สิงหาคม 2558

นำโดย ท่าน ผอ.บุญส่ง  แสงเทพ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลุงพลู

โดยมีคณะครู  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

*********

4

6

5

3

7

8

9

10

11

12

  😆  😆  😆

ติดต่อเรา