อบรมเยาวชนค่ายพุทธจริยธรรม คลองตาสูตรฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนค่ายพุทธจริยธรรม ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑๙ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG_9742 IMG_9747 IMG_9750 IMG_9755 IMG_9759 IMG_9762 IMG_9763 IMG_9770 IMG_9774 IMG_9777 IMG_9779 IMG_9787 IMG_9793 IMG_9802 IMG_9849 IMG_9854 IMG_9859 IMG_9862 IMG_9865 IMG_9877 IMG_9879 IMG_9888 IMG_9889 IMG_9902 IMG_9906 IMG_9916

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร   อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1