ค่ายปฏิบัติธรรม ต.ศาลาลำดวน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ณ วัดศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนในเครือข่ายศาลาลำดวน เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙ โรงเรียน ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

IMG_9662 IMG_9675 IMG_9678 IMG_9679 IMG_9682 IMG_9683 IMG_9687 IMG_9693 IMG_9695 IMG_9698 IMG_9707 IMG_9714 IMG_9715 IMG_9717 IMG_9721 IMG_9732 IMG_9736 IMG_9739

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1