กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ “ลูกกตัญญู แม่ดีเด่น” โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ในตรีม “ลูกกตัญญู แม่ดีเด่น”
โดยมีการประกวดแข่งขัน และการแสดงของนักเรียน
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำดอกไม้ไปกราบแม่อย่างพร้อมเพรียงกัน
DSCF1012 DSCF1002
เตรียมงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
S__10518545 S__10518548 S__10518550 S__10518552 S__10518554
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
เป็นประธานถวายเปิดกรวยถวายพระพร และอ่านบทกลอนถวายพระพรชัย
แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

DSCF1013 DSCF1003
ผลงานนักเรียน

DSCF1005 DSCF1010
ฝ่ายบริการ อาหาร (ส้มตำ ผัดหมี่ ขนมจีนน้ำยา ฯลฯ)

DSCF1017
ผอ.ขวัญวรา  พิชญชานันท์ นำคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพรDSCF1019 DSCF1021 DSCF1023 DSCF1024 DSCF1028 DSCF1030
คณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคลร่วมลงนามถวายพระพร

DSCF1032 DSCF1008 DSCF1014 DSCF1035
S__10518557 S__10518558 S__10518562 S__10518559 S__10518566 S__10518567 S__10518568 S__10518572 S__10518575 S__10518576 S__10518577 S__10518579 S__10518580 S__10518585 S__10518588 S__10518589 S__10518590 S__10518594 S__10518595 S__10518596 S__10518597 S__10518602 S__10518603 S__10518604 S__10518610DSCF1044 DSCF1052
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
รำเทิดพระเกียรติ
ส้มตำ(ตำเพื่อแม่)
ระดับอนุบาล ๑-๒ เรียงความเรื่องแม่
ระดับ ป.๑-๒ หญิงลั้ลลา
ระดับ ป.๓-๔ เรารักแม่
ระดับ ป.๕-๖ คือหัตถาครองพิภพDSCF1053 DSCF1057 DSCF1059 DSCF1061 DSCF1063 DSCF1064 DSCF1067 DSCF1068 DSCF1070 DSCF1074 DSCF1076 DSCF1077 DSCF1079 DSCF1080 DSCF1082 DSCF1083 DSCF1084 DSCF1087 DSCF1088 DSCF1090
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กราบแม่ และกอดแม่ แสดงความรักต่อแม่

DSCF1104 DSCF1107 DSCF1109 DSCF1110 DSCF1112 DSCF1113 DSCF1115 DSCF1116 DSCF1117
ท่าน ผอ.ขวัญวรา พิชญชานันท์
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
DSCF1131 DSCF1134 DSCF1137 DSCF1138 DSCF1139 DSCF1140 DSCF1141 DSCF1143
หลังเสร็จกิจกรรม ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันรับประทานอาหาร
โดยมีส้มตำ ผัดหมี่ ขนมจีนน้ำยา ฯลฯ

DSCF1151 DSCF1155 DSCF1162
S__10518612

ติดต่อเรา