วันแม่แห่งชาติ 58

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_7637 IMG_7654 IMG_7672 IMG_7677 IMG_7684 IMG_7687 IMG_7691 IMG_7695 IMG_7697 IMG_7699 IMG_7701 IMG_7717 IMG_7726 IMG_7754 IMG_7760 IMG_7765 IMG_7770 IMG_7774 IMG_7781 IMG_7790 IMG_7806 IMG_7810 IMG_7814 IMG_7819 IMG_7837 IMG_7869 IMG_7874 IMG_7883 IMG_7886 IMG_7890 IMG_7891 IMG_7894 IMG_7897 IMG_7903 IMG_7904 IMG_7916 IMG_7923 IMG_7925 IMG_7927 IMG_7929 IMG_7930 IMG_7933 IMG_7935 IMG_7943

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา