ท่านรองฯ บุญสม ทองทา เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขลูก สพฐ.”

วันที่  10 สิงหาคม 2558 นายบุญสม  ทองทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม  2559  โดยมี นายเทพพิทักษ์  ดำรงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง รอต้อนรับ

IMG_0694 (400x300)

IMG_0696 (400x300)

IMG_0693 (400x300)

IMG_0688 (400x300)

IMG_0689 (400x300)

IMG_0690 (400x300)

IMG_0691 (400x300)

IMG_0692 (400x300)

IMG_0695 (400x300)

by…bugioa

ติดต่อ สพป.สก.1