วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร ปี 58

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร”  ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

01

02 03 04 05 06 07 08 09 10

ติดต่อ สพป.สก.1