ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556และงบประมาณ 2557

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และงบประมาณ  2557  99         999

ติดต่อเรา