ประเมินวิทยาฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายราชินทร์  เชื้อกุลา 
ประเมินวิทยาฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
วันที่
20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
นำเสนอผลงานการแสดงโปงลาง
RA1
RA2
RA3RA4
RA5
RA6
RA7
RA8
RA9
RA10
RA11
RA12
RA13
RA14
RA15

ติดต่อ สพป.สก.1