“วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร”

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ วัฒธรรมสู่อาเซียน “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร” กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ที่นำสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ รางวัลดีเด่น ประเภท ศูนย์อาเซียนศึกษา จากการประกวดผลงานการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในครั้งนี้อีกด้วย
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

IMG_9860

IMG_9869

IMG_9888

IMG_9909

IMG_9964

IMG_9932

IMG_9988

IMG_9982

IMG_9990

11817244_1058462757505898_5727585569618051221_n

IMG_9997

IMG_0015 copy

IMG_9945

11215824_1058075474211293_5237744481966090673_n

IMG_9906

ติดต่อเรา