โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่่อาเซียน “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร ”

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ และร่วมการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ในงานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่่อาเซียน “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร ”  ระหว่างวันที่  ๘-๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วันชาติ  วนิชชากร      ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1