เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน
วัฒนธรรมส่องหล้า   การศึกษาก้าวไกล   เทิดไท้สิรินธร
วันที่ 8 – 9 เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2558
กิจกรรมร่วมแข่งขัน
1. ประกวดเพลงมาร์ชโรงเรียน
2.  ประกวดท่ารำ
9 18 20 21 23. 25. 26. 37. 42. 01 02 MOM11 MOM12 MOM13 MOM14 MOM17 MOM18 MOM19 MOM21 MOM23 MOM26 MOM28 MOM29 MOM31 MOM35 MOM33 MOM36 MOM42 MOM44 MOM43 MOM1 MOM2 MOM3 MOM4

ติดต่อ สพป.สก.1