การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 41 อัตรา 

1.บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างจำนวน 41 อัตรา

2.แบบแสดงความจำนง/แบบสละสิทธิ

 

ติดต่อเรา