***แข่งขันร้องเพลงมาร์ช…งานวัฒนธรรมส่องหล้าฯ***

  • วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
    โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
    ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน
  • และเพลงมาร์ชเขตฯ  ณ สพป.สระแก้วเขต ๑
    เนื่องในงานวัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร

IMG_0870

IMG_0876

IMG_0877

IMG_0879

………………………………………………………………………….

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1