แข่งส้มตำลีลา และพาเด็กศึกษาดูงานอาเซียนที่ สพป.สระแก้ว เขต ๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ภายใต้การนำของ
นางขวัญวรา พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “ส้มตำลีลา”
ณ สพป.สระแก้วเขต ๑
พร้อมถือโอกาสพานักเรียนเยี่ยมชมชุ้มกิจกรรมต่างๆ
เนื่องในมหกรรมอาเซียน ณ สพป. สระแก้ว เขต ๑
S__3440810 S__3440808 S__3440813 S__3440814 S__3440812 S__3440806 S__3440805 S__3440804 S__3440811 S__3440815 S__3440816 S__3440817S__3440823S__3440818S__3440821S__3440822

ภาพเบื้องหลังความสำเร็จ
S__10502245 S__10502241 S__10502246 S__10502244 S__10502247 S__10477585

ภาพการฝึกซ้อมก่อนแข่งขัน
S__3440675 S__3440680 S__10477585 S__10477584 S__10477583

หลังแข่งขันส้มตำลีลาเสร็จ ท่าน ผอ.ก็พานักเรียนเยี่ยมชมซุ้มความรู้ต่างๆ
S__10502287
S__10502273 S__10502270 S__3440828

หลังเสร็จภารกิจ มาร่วมทานส้มตำกัน
S__10502278 S__10502277

ติดต่อ สพป.สก.1