สพป.สระแก้วฯ เขต ๑ ออกเยี่ยมตามโครงการ “สร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ท่านรองฯบุญสม ทองทา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
ได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กหญิงกัญญาพัชร ฆ้องเล็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ตามโครงการ “สร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ”
S__3424262 S__3424261 S__3424265 S__3424266 S__3424263 S__3424264 S__3424268 S__3424269S__3424270 S__3424271 S__3424272 S__3424273 S__3424275 S__3424276

ติดต่อ สพป.สก.1