งานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่่อาเซียน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยการนำของ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดงานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่่อาเซียน “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร ”  ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยภายในงานได้จัดพิธีถวายพระพรเทิดพระเกียรติ และนำเสนอพระราชกรณียกิจฯ สู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ นิทรรศการและการจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียนอย่างมากมาย

IMG_9416 IMG_9433 IMG_9438 IMG_9447 IMG_9469 03IMG_9479 IMG_9494 IMG_9505 IMG_9507 IMG_9510 IMG_9528 IMG_9531 IMG_9540 IMG_9574 IMG_9577 IMG_9580 IMG_9587 IMG_9590 IMG_9596 IMG_9598 IMG_9599 IMG_9610 IMG_9611 IMG_9615

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ    กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี  ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1