ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกำหนดการออกจดสถิติการแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11

ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกำหนดการออกจดสถิติการแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11

เนื่องจาก กำหนดการเดิมใช้เวลาเพียง 1 วัน คือ วันที่ 10 ส.ค. 58  ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการออกจดสถิติ

ทางเจ้าหน้าจึงได้เพิ่มกำหนดการอีก 1 วัน คือ วันวันที่ 11  ส.ค. 58  ตามกำหนดการดังแนบ

k 001

ติดต่อเรา