ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต)

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต)

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต

รายละเอียดตามแนบ

 

ติดต่อ สพป.สก.1