จุดบริการน้ำดื่มนักปั่น…โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์เข้าร่วมกิจกรรม    ” ปั่นเพื่อแม่ ”  กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ตั้งจุดต้อนรับและบริการน้ำดิ่มให้กับนักปั่น ฯ

  • DSCF1157 DSCF1162 DSCF1184 DSCF1190 DSCF1192 DSCF1195 DSCF1200 DSCF1212 DSCF1216 DSCF1223

ติดต่อเรา