แจ้งโรงเรียนที่ส่งแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำ”

ให้โรงเรียนที่สมัครแข่งขันกิจกรรม “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม”

เพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำ” ให้ดาวน์โหลดเวอชั่นที่จะต้องใช้ในการแข่งขัน

จากเว็บไซต์ที่แจ้งมาพร้อมนี้ เพื่อฝึกซ้อมในการเข้าแข่งขัน

ส้มตำ Karaoke – YouTube
http://m.youtube.com/watch?v=PdEAL3K12-w
[MediasClip] ดาวน์โหลดไฟล์ทุกประเภทจากเว็บอย่างรวดเร็วด้วยแอปนี้ http://goo.gl/H3j9JH

ติดต่อเรา