ทำบุญวันพระ ณ วัดคลองตาสูตร วันที่ 7 สิงหาคม 2558

กิจกรรมทำบุญวันพระ

ณ วัดคลองตาสูตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2558

10001001