ประกาศโรงเรียนบ้านพระเพลิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 56 และ ปีงบประมาณ57

001 002