แจ้งการประกวดโครงการ “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม”

แจ้งการประกวดโครงการ “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม” 

วันที่  8 – 9  สิงหาคม  2558  ณ  บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

1.  รายชื่อโรงเรียน

2.  ตารางการแข่งขัน

R 001

T 002

IMG

ติดต่อ สพป.สก.1