คณะครูโรงเรียนบ้านไทรทอง ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เอม ฉาบกังวาล คุณแม่ ผอ.สมคิด ฉาบกังวาล ผอ.ร.ร.บ้านไพรจิตรวิทยา ณ วัดสุวรรณมงคล จ.ตราด

4 3 2 1