ส่งคำสั่งคณะทำงาน “งานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน”

ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน”งานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน” ในการจัดมหกรรมวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ และกิจกรรมงานอาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล (ดังสิ่งแนบ) 000000000000000000

ติดต่อ สพป.สก.1