แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน”วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิริรนธร” ฝ่ายจัดกิจกรรม “ใส่ใจวัฒนธรรม”

สพป.สระแก้ว เขต1  แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม “ใส่ใจวัฒนธรรม ” ในงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน”วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิริรนธร”  (เอกสารดังแนบ) 00000000000000000000

ติดต่อเรา