การแข่งขันทักษะ “เขียนอ่านประสานใจ” ศน.ประไพ ฉายอรุณ

กำหนดการแข่งขันและโคลงสี่สุภาพที่ใช้ในการแข่งขัน ดังแนบta1 ta2

ติดต่อเรา