ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ผลการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประจำปีงบประมาณ 2556  Image_NEW

ประจำปีงบประมาณ  2557  Image (2)_NEW_0001

ติดต่อ สพป.สก.1