โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอนราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557

Khaoluem 56 Khaoluem 57