ครูย้ายกลับภูมิลำเนา ณ ลานเสาธง วันที่ 5 สิงหาคม 2558

มอบช่อดอกไม้ครูจันธี  ชัยชุมพล

ย้ายกลับภูมิลำเนา จ.บุรีรัมย์

ณ ลานหน้าเสาธง

วันที่ 5 สิงหาคม 2558

10001001