แจ้งกำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตามที่ โรงเรียนได้เสนอรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งกำหนดการลงเยี่ยมบ้านนักเรียนตามที่โรงเรียนเสนอมา

ตามที่แนบมาพร้อมนี้

IMG1 กำหนดการ

ติดต่อเรา