ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหินปูน เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 2 โครงการ  ดังไฟล์แนบ

computer equipment 2 sets

compyter equipment 1 set

ติดต่อเรา