แจ้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม”วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร” (ปฐมวัย)

สพป.สระแก้ว เขต 1  จัดกิจกรรม  “วัฒนธรรมส่องหล้า  การศึกษาก้าวไกล  เทิดไท้สิรินธร”  มหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 8 – 9  สิงหาคม 2558  ดังนั้้น การจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับมอบหมายการแสดงผลงานการศึกษาปฐมวัยในงานมหกรรมวิชาการ และให้คณะกรรมการ  ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 7-9  สิงหาคม 2558 ตามรายละเอียด  ดังแนบ 11121314

ติดต่อเรา